Když si mě budeš hodně přát,

Když si mě budeš hodně přát,

Rate this post

Když si mě budeš hodně přát,

možná, že se ti přijdu v noci zdát.

Potichu překročím váš práh,

chytnu tě za ruku a budu povídat:

„Byl jednou jeden…” a ty už spíš,

jak odcházím už neslyšíš,

uschly ti slzy na řasách

a já s klidným srdcem jdu taky spát.

Když si tě budu hodně přát,

možná, že se mi přijdeš v noci zdát.

přídáno: 28.03. 2014
délka: 538 znaků
autor: michalf